Mainu Lara Layi Rakhiya – ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ – Hakam Bakhtari Wala & Daljit Kaur